Personvernserklæring

 

1) Hvem er behandlingsansvarlig? 

Behandlingsansvarlig er Lars Evensen Volden


2) Hva er formålet? 

Det er to formål:

  • Det første er for å kunne holde kontakt med tidligere kunder av Evensen Volden ENK og oppfylle krav til bokføringsloven.

  • Formål nummer to er for å kunne distribuere personaliserte nyhetsbrev til e-postadresser som har blitt gitt ved aktivt samtykke.


3) Hva er det rettslige grunnlaget?

Hjemmelen til bruk av personopplysninger (fult navn til referanse på faktura og e-postadresse) tilknyttet Evensen Volden ENK er bokføringsloven. Utsendelse av nyhetsbrev på e-post og kontakt i forbindelse med salg baserer seg på regler om aktivt samtykke.


4) Hvilke personopplysninger behandles? 

Personopplysningene som behandles er fullt navn (referanseperson hos kunde av Evensen Volden ENK og e-psotadresse) samt fornavn og e-postadresse til personer som ønsker å motta nyhetsbrev og relevante tilbud.


5) Hvor hentes opplysningene fra? 

Personopplysningene er hentet fra påmeldingsskjemaer på Facebook og Evensenvolden.no. Det er personer som aktivt ønsker nyhetsbrev og relevante tilbud som har sendt inn denne informasjonen og godkjent bruken av personopplysningene.


6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Ja, det er frivillig å gi fra seg sine personopplysninger og kan til en hver tid trekkes tilbake.


7) Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Per i dag deles ikke personopplysningene med tredjeparter, men jeg forbeholder meg retten til å kunne lage publikum med e-postadressene til de som frivillig har gitt de fra seg og akseptert denne personvernserklæringen. Det gjelder altså kun e-postadresse. Hvis dette blir gjort vil ikke annonsene inneholde reklame men mer verdifult innhold om markedsføring, digital transformasjon, kultur og samfunn.


8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Da du meldte deg på nyhetsbrevet ble en kolonne med din e-post og fornavn laget i et Google regneark. Denne informasjonen ble så sendt videre til e-postklienten Drip. Ved utmelding av nyhetsbrevlisten fjernes fra e-postklienten automatisk. Du vil så manuelt bli fjernet fra Google regnearket. 


9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? 

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.


10) Hvordan sikres opplysningene?

Dine personopplysninger er sikret gjennom avansert passordbeskyttelse i Drip og totrinns verifisering i Google Drive. Hvis det mot formodning blir nødvendig å eksportere ut personopplysningene som fil vil dette midlertidig bli lagret på en passordsbeskyttet PC og slettet innen rimelig tid. 


11) Kontaktinformasjon

Ønsker du innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger? send e-post til lars(æt)evensenvolden.no.