Optimalisering av Facebook-annonser

Mange snakker om optimalisering av Facebook-annonser. Men vet du hvordan? Her finner du tallene for å optimalisere annonsene dine i Facebook Ads Manager.

Dette er tips nummer seks som hører med i artikkelen 9 tips for bedre Facebook-annonsering. Rådet handler om hvor du finner resultatene slik at du enkelt kan komme i gang med optimaliseringen av dine kampanjer.

Få mest mulig resultater for pengene

Etter hvert som du får resultater på annonsen din vil enkle grep kunne gjøre den mer presis og effektiv. For meg handler det om å få flere resultater til en billigere pris eller kostnad per resultat. Viktigheten av å vite hva du skal optimalisere kampanjene etter kan du lese i en undersak jeg har skrevet her.

For å kunne gjøre kampanjen så billig som mulig er det viktig å se hvilke elementer som gjør kampanjen dyr og hva som fungerer.

Breakdown gir deg svaret

Inne i Facebook Ads Manager kan du trykke på Breakdown der du har oversikt over alle kampanjene dine.

Der får du mulighet til å få en egen resultatlinje per gruppe. Velger du alder for eksempel får du opp rundt ett dusin linjer med resultatet for alderene 18-24, 25-34 osv. Du kan også kombinere alder og kjønn, ulike enheter, Instagram vs. Facebook og flere andre faktorer.

Ved å trykke på kolonneoverskriften cost per result vil resultatene rangeres fra høyt til lavt. Da kan du se hva slags målgrupper, enheter eller plasseringer som har fungert best.

På bakgrunn av denne kunnskapen kan du altså justere kampanjen.

Ikke alltid billigst mulig er viktigst

Noen kampanjer har mål om å treffe en gitt målgruppe uansett hvilke resultater Breakdown-funksjonen måtte vise. Det er typisk for holdningskampanjer for eksempel. Når det gjelder salg og konverteringer vil det ikke være like viktig å nå alle. Da er det lavest mulig kostnad per salg som vil være viktig.

Det er veldig smart å kjøre kampanjer i noen få dager og justere litt underveis. Hvis dere for eksempel diskuterer internt hva slags målgruppe annonsen, produktet eller budskapet passer for kan dere rett og slett bare kjøre annonsen med et stort publikum og se på responsen hva slags målgruppe som fungerer best.

Husk at når du gjør større forandringer på en annonse må Facebook på nytt få 50 resultater i løpet av uken for å klare å eksponere kampanjen mest mulig optimalt til riktig folk.