Består den digitale transformasjonen kun av buzz-ord?

Robotene tar over jobbene våre. Halvparten av de største firmaene på Oslo Børs er borte om 10 år på grunn av den digitale transformasjonen. Stemmer det?

Jeg vil si tja.

Ingen destruktiv flodbølge

Det kan lett oppfattes som mye buzz rundt den digitale transformasjonen, spesielt hvis du kun leser overskriftene og ikke setter deg inn i hele diskursen.

På den ene siden er mange overlykkelige over hvilket utopisk samfunn vi vil få med big data, maskinlæring og kunstig intelligens. Andre messer i overkant mye om de negative følgene den digitale transformasjonen har.

For den nye teknologien er ingen flodbølge som skyller inn over land og helt vilkårlig bryter sammen velfungerende organisasjoner og systemer uten mål og mening. Men den digitale transformasjonen vil disrupte mange bedrifter, mekanismer og forandre samfunn. Det samme gjorde også damp, elektrisitet og teknologi gjennom de andre industrielle revolusjonene.
 

Den fjerde industrielle revolusjon

Så hvordan møter man den fjerde industrielle revolusjonen på best mulig måte? Sannheten er vel at vi står midt oppi den. Det varierer veldig fra bransje til bransje hvor hardt møtet med den digitale transformasjonen kommer til å smelle.

For noen vil det forandre deler av bedriften som for eksempel distribusjon, salg/markedsføring eller produksjon. For andre vil det den digitale transformasjonen rive i stykker velfungerende forretningsmodeller.

En måte taxinæringen blant annet møtte presset fra Uber på var å lage en egen app med posisjonsanvisning og bestilling. Men når de selvkjørende bilene kommer blir Uber-utfordringen som en bagatell å regne og de kommer til å opptre som hesteskosmedene som forbannet seg på Henry Fords automobiler på slutten av 1800-tallet.

Også mediebransjen er et eksempel på hvordan teknologien fundamentalt har forandret distribusjonen av nyheter. Også produksjonen har blitt forandret. Nøtten ved å tjene de virkelig gode pengene i de digitale kanalene samt bedre marginene og dekningsgraden er fortsatt ikke knekt.
 

Skalket og lukket for fremtiden

Det er interessant hva som skjer hvis en hel bransje velger å ikke ta i bruk den nye teknologien. Da kan alle bransjeaktørene være med på å holde prisene kunstig høye, ha kunstig mange ansatte i arbeid og beholde gode marginer på analoge produkter. Dette på tross av at teknologien kan fylle kundenes behov mye bedre enn den gamle praksisen.

Hvis vi ser på forlagsbransjen for eksempel vil du se hvordan en hel bransje kan lukke seg og holde forandringene på avstand og holde sine gamle forretningsmodeller i live. Det er ufattelig interessant at så lenge ingen benytter seg av teknologien som konkurransefortrinn kan det være business as usual.

Litt om forlagsbransjen: Denne bransjen er ikke som andre bransjer. Når en bok blir gitt ut på et forlag blir den omfattet av fastprisavtalen. Det vil si at alle bøker som utgis koster 349,- i ett år. Prisen på å trykke en bok er rundt 11,- per enhet. Hva gjelder distribusjon av litterære åndsverk er det nesten komisk hvor kort bransjen har kommet. Men når fortjenesten er 338,- per solgte bok istedenfor 99,- som den kanskje hadde vært med distribusjon med kindle, ipad etc. er det kanskje ikke så rart. Ingen i bransjen ønsker å gjøre noe med dette, ingen ønsker innovasjon.

På denne måten klarer forlagsbransjen å holde seg hermetisk lukket fra den digitale transformasjonen. Eller, klarer de egentlig det?
 

Utfordringer inn fra blindsonen

Det blir viktigere og viktigere at bedrifter forstår hvilket behov de skal fylle hos kundene og ikke kun se på hva slags produkt de tradisjonelt har levert.

Mediebransjen har lett kunnet tenke at de leverer nyheter og underholdning og derfor naturlig havner i konkurranse med andre aviser, magasiner og TV-kanaler. Når da Facebook og andre sosiale medier kommer på banen og tar annonseinntekter fra de etablerte mediehusene blir deres forretningsmodeller utfordret.

Én ting er at leserne heller kan bruke tiden i newsfeeden på Facebook for å få nyheter og bli underholdt. En annen ting er at Facebook også i mange tilfeller tilbyr en bedre plattform for annonsører.

Det blir flere og flere av de store tech-selskapene som utfordrer aktører i andre bransjer enn teknologibransjen. Hvor lenge klarer forlagsbransjen å isolere seg?
 

Omfavn den digitale transformasjonen

Hvordan skal en bedrifteier klare å forholde seg til disse endringene? Jeg tror ikke det er en god løsning å gå sammen med bransjelauget og skalke alle luker mot endringene. Det kan fort kommer inn selskaper fra sidelinjen du ikke har sett på som konkurrenter og kapre markedsandeler.

Den enkleste måten du ikke blir disruptet, eller forstyrret, er ved å omfavne endringsdriveren. Bruk den og finn ut hvordan teknologien forstyrrer enkelte deler av bedriften eller om det er hele forretningsmodellen som står i fare. Å ta i bruk ny teknologi kan gi et enormt konkurransefortrinn.

La den digitale transformasjonen bli hestehodet du ligger foran konkurrentene dine med. Faren blir hvis det er de som benytter seg av den “nye teknologien” og at du havner i bakleksa.

TeknologiLars VoldenAnbefalt